Dronning Margrethes hus

I 2019 gik en ombygning af et hus i tilknytning til den gamle klostergrund omkring Vor Frue Kirke helt i stå, fordi arkæologerne under den nuværende bygning fandt fundamenterne til intet mindre end et grundmuret middelalderhus. Den slags lå der ikke mange af i udkanten af byen, når man lige ser bort fra klostrene. Så der blev foretaget en grundig afdækning, og det tog tid. Lokalpressen skrev mest om den stakkels familie, der nu havde problemer med at få tag over hovedet til tiden. Det var mindre interessant, at man havde fundet en sjælden bebyggelse fjernt fra hovedstrøget og velhaverkvarteret omkring Domkirken.
En kapabel lokalhistoriker, Per Steenholdt, foreslog, at der kunne være tale om det hus, som en datidig kilde omtaler, når der står, at dronningen (og det er Margrethe I) lod opføre et hus i tilknytning til Vor Frue Kloster, så hun kunne være tæt på “de små søstre”, altså klosterets nonner. Museumsinspektør Jesper Langkilde, som stod for udgravningen, har (vist nok) accepteret denne tolkning af fundet. Og det har minibyen også: Billedet viser huset (det røde teglhus øst for klostergærdet) bag et muret gærde og med stiadgang ind til klosteret. Når dronningen er på besøg i Roskilde bor hun jo så nok her. Og der vil være en del vogne med hendes husgeråd mm. på grunden. De er under produktion og vil blive sat på senere.