oskilde Minibys Venner

Minibyen blev afleveret til Roskilde kommune i maj 1999, og det blev hurtigt klart, at der var problemer med at få den opstillet. Det var vanskeligt at finde et egnet sted, og kommunen ville nødigt påtage sig udgifter til etablering og vedligeholdelse. Et års tid efter blev foreningen “Roskilde Minibys Venner” derfor stiftet med medlemmer, der alle havde været med til at færdiggøre byen.

Foreningen havde to formål, hvoraf det første – at medvirke aktivt til opstilling af Minibyen – blev løst i samarbejde med mange sponsorer.

Det andet formål – at vedligeholde Minibyen efter at den var blevet opstillet – var en forudsætning for, at kommunen ville anvise en plads. Ved at stifte foreningen blev der lagt lidt mere vægt bag løfterne om, at de, der havde bygget byen, også var parate til at vedligeholde den. Foreningen har ingen økonomiske midler, men har indgået en samarbejdsaftale med ejeren, Roskilde Kommune, som yder et årligt tilskud til materialer, drift og vedligeholdelse. I forbindelse med renoveringen af Minibyen i foråret 2009 har der været mange nye kræfter involveret i arbejdet, men heldigvis også enkelte af de “gamle” erfarne.

Vi kan godt bruge flere medlemmer, så hvis nogen har lyst til at være med til det praktiske arbejde, så skal man bare henvende sig til os. Vores værksted er centralt i Roskilde, Kildegården 12, hvor vi deler lokaler med Roskilde Cykle Ring. Vi fungerer som en rigtig forening med generalforsamlinger, julefrokost og socialt samvær ud over arbejdet i værkstedet. Foreningen er godkendt af Roskilde Kommune, og den har også et sæt vedtægter.