Planer for overdækning

Bestyrelsen har været til møde med forvaltningen 30. november. Vi blev præsenteret for nogle tegninger af en overdækning, som med enkelte rettelser kan laves for de penge, byrådet har bevilget. Vi syntes, det så godt ud, og vi kan vise tegningerne, når det hele er officielt og færdigt. Arkitekten vil ud fra vores nikken ja snarest få de sidste brikker på plads, og udvalget bliver orienteret om, at vi har en løsning, vi er tilfredse med. Der satses på at få arbejdet udført i april og en indvielse i maj. Vi vil løbende blive orienteret om, hvor sagen står. Inden indvielsen er det så vores opgave i Minibyens venner at få malet hele fundamentet og sat noget op fra skabet plus alt det, vi kan nå at lave i januar, februar, april, så der bliver noget at se på ved indvielsen. Noget af det første, vi skal gøre i det nye år, bliver at få lagt en slagplan. Vi skal nok orientere løbende om sagens videre gang. Samt bringe nogle billeder af det, vi regner med at have klar, når vi starter på en frisk. Vi er meget glade for perspektiverne og fejrer den gode gang på jorden for vores lille by med en velfortjent julefrokost 8. december. Det bliver der ikke udsendt referat fra.

Skriv et svar