De færdige planer

Så er vi så langt fremme med arbejdet på en ny version af Roskilde Miniby, at vi har en endelig plan for, hvordan den skal se ud. Mange forløb, bebyggelsesgrader og bygninger vil komme til at se meget anderledes ud, end de så ud i den version, vi pillede ned. Det hele kommer ikke længere helt til at fremstå som en række store kirkelige byggerier omgivet af en landsby, men som nogle anderledes udseende kirkelige institutioner omgivet af en rigtig by. Vi går i anledning af det bedre vejr snart i gang med at gøre overfladen byggemoden. Og så går vi i gang med nyopførelsen fra en ende af. Vi har fået uvurderlig bistand ved udarbejdelsen af den færdige plan af museumsinspektør Jesper Langkilde fra ROMU. Det er vi meget glade for og stor tak til ham.