Forårstegn

I viterens løb har vi holdt øje med minibyen og især, om vandet holdt sig uden for overdækningen. Det har det ikke gjort alle dage, ja, på visse dage har der været meget vådt. Det prøver arkitekten at finde løsninger på. Der sættes snart glas i gavlene og der kommer bevoksning på taget, der kan absorbere regnvand. Og så holder vi fortsat øje med situationen “inden døre”. Og må arbejde videre med at løse udfordringen, hvis de tiltag, man sætter i værk nu, ikke hjælper godt nok.