De sidste detaljer

Mens vi arbejdede med genopsætningen af minibyen hen over sommeren 2019, fik vi mange henvendelser dels nede ved åstedet, dels via mails og Face Book. Henvendelser fra kyndige folk, der vidste bedre om både dette og hint. En påpegede, at der manglede en vandmølle ved det østlige vandforløbs udmunding i fjorden – Haraldsborg Mølle. Og ja, det vidste vi jo egentlig godt, men den var smuttet, fordi den heller ikke havde været i den tidligere udgave af minibyen. Så vi måtte lave endnu en vandmølle. Så blev det påvist, at der havde været buegange nogle steder på Skt. Agnes Kloster. Dem har vi så lavet og sat på. Og ikke mindst var der en række træk ved det eneste kloster, der rent faktisk er udgravet, Vor Frue, hvor undersøgelserne er mundet ud i en tegning af grundplanen, en grundplan, som havde et tårn mod vest, nogle stræbepilkler mod vest samt et stort apsis mod øst plus 2 små ved sideskibene. Alt det har vi nu lavet og sat på. Og sådan vil der efterhånden dukke mere op, og bliver vi bekendt med det, vil vi rette det. Ligesom arkæologerne jo hele tiden finder noget, vi ikke har med. I 2019 var der en del skriverier om en udgravning tæt på Vor Frue Kloster, hvor Per Stenholdt kom frem med en teori om, at det kunne være det hus, dronning Margrethe (I) havde opført ved klosteret, så hun kunne være tæt på nonnerne. Denne teori har vundet bred tilslutning, så engang i 2o2o vil vi lave dette hus og sætte det, hvor det skal stå. Og sådan vil der sikkert komme en masse mere hen ad vejen.

burst