Status for 2018 og planer for 2019

Foreningen Minibyens Venner, som står for vedligeholdelsen af Minibyen (lige nu den manglende vedligeholdelse) holdt sin årlige generalforsamling 31. januar 2019. I det følgende citeres bestyrelsens beretning, hvor der bliver gjort status for året 2018 og set frem til, at vi forhåbentlig får rejst minibyen igen i ny og forbedret udgave i 2019:

Beretning Miniby 2019

Overdækningen har nu stået uden indhold siden indvielsen. Sidste vinter holdt både vi og arkitekten øje med vandindfald. Mest vand mod vest. Men det hjalp betragteligt, da der kom glas i gavltrekanterne.

Mandskabssituation i 2018:
Aktive nedgang på 3.
Tilgang på 1 aktiv.
Desuden yderligere et passivt medlem.
Ny adresseliste udsendes efter kontingentsindbetaling. Først her kendes vanen tro det reelle medlemstal.
Summa summarum:
5 aktive på ugl. værksted hele året, hvilket har angivet normen for, hvor meget vi kunne lave. Forvaltningen er orienteret om ”personalesituationen” og har vist forståelse for langsommeligheden.

Status nu, at næsten alle kasser er lavet og klar til opsætning. Vi mangler ‘kun’ hovedstrøgene. ’Kun’ fordi der her er mest koncentreret. Vi regner nu med, at vi bliver færdige i februar, marts og begyndelsen af april.

Maling af underlag plus opstilling løber så april, maj, juni med finish august. Det tegner til indvielse engang i august. Men der vil være en del at se på allerede i turistsæsonen.

I 18 udglattede vi også revner efter kommunal hjælp til slibning i fugerne. Der mangler lidt finpudsning, som vi tager, når vi færdiggør område for område. I forbindelse med arbejdet fik vi stjålet noget af det værktøj, vi lod stå natten over. Det har gjort os bekymrede, at det er så let at komne ind, så vi bad arkitekten om at skaffe en pris på en forhøjning af fatningerne, så der kunne spændes wirer hele vejen rundt og dermed få minimeret risiko for indtrængen. Pris nu indhentet. Vi skal til møde om det med forvaltningen i næstfølgende uge. Prognoserne er gode, selv om den opr. bevilling er opbrugt. På mødet vil vi også minde om det gamle tilsagn om belysning som del af gadebelysningen, hvilket også vil virke hærværksforebyggende. Og nu vi alligevel mødes, vil vi atter minde om skiltningen.

Alt i alt har vi haft er år, hvor vi gjorde, hvad vi kunne, og vi – stort set – fik alt, vi beskedent bad om. Det håber jeg også, vil være tilfældet i år. Udsender situationsrapport efter mødet 11. februar. Men vurderingen her og nu er, at sikring vil være klar samtidig med, at byen skyder op påny.

Engang efter sommerferien kommer vi måske i den behagelige situation, at vi har stillet det op, vi ville, malet de underlag, vi skulle, og hvad så? Selvfølgelig skal der holdes øje og vi skal også gøre rent nu og da efter behov. Men vi må til den tid drøfte mødefrekvens osv.

Opmærksomme læsere vil opdage, at vores helt store problem er antallet af aktive medlemmer. Vi har på det sidste fået yderligere 4 medlemmer, men de dukker nok ikke op på værkstedet. Vi vil derfor stadig meget gerne i kontakt med nogen, der har lyst til at male og regere og bygge små byer hver torsdag eftermiddag. De kan henvende sig til formanden sms 24836712 eller på mailadressen finn@gaunaa.com.