Slibning af underlaget

Revnerne mellem de oprindelige betonklodser, som er Minibyens underlag, vil vi jævne ud, så at den kommende model står på én flade. Før udfyldningen skulle vi have alle kanter slebet fri for maling. Til dette støvede arbejde fik vi uvurderlig hjælp af nogle af kommunens folk, som kom, sleb og støvede. Vi vil nu rense overfladen for støv og vinterskidt, og derpå vil revnerne blive fyldt ud. Vi regner med, at dette arbejde er udført inden sommerferien 2018. I eftersommeren vil vi så begynde at sætte byen op. Vi maler et stykke ad gangen og sætter så det på, der skal være på stykket. Det vil tage et stykke tid. Dels er vi få om at udføre arbejdet, dels er vi ikke 100% færdige med det, der skal sættes op. F.eks. har det vist sig, at 4 af vore 5 klostre ikke har de sideskibe, der var i den oprindelige version. Disse klostre skal vi lige have lavet om. Og sådan er der så meget mere. Hvis alt går vel, kan den fornyede miniby indvies før sommerferien 2019.

Det er da ærgerligt, at det ikke kan gå stærkere, og der møder gæsterne et trist syn i al for lang tid. Hvis vi kunne få flere frivillige, kunne det også gøres på kortere tid. Men det kniber voldsomt, og vi bliver færre om at lave det egentlige arbejde. Så er du kritisk over langsommeligheden, så meld dig på Gråbrødre skole i håndarbejdslokalet hver torsdag efter kl. 13.00. I år vil der formodentlig være nogen at træffe hele sommeren også. Vi holder ikke ferie på en gang alle sammen.