Årets forbedringer 2021

Vi følger hele tiden med i historien om Roskilde i middelalderen, og nye udgravninger betyder af og til, at vi må lave noget om eller tilføje noget nyt. Sidst, vi tilføjede noget, var det efter en udgravning ved Vor Frue kirke, hvor man fandt en muret middelalderkælder – langt fra hvor man plejer at finde teglstensbygninger. Det førte til den antagelse, at man havde fundet det hus, dronning Margrethe lod bygge tæt på Vor Frue Kloster, så hun kunne følge med i de små søstres liv. Det hus kan man nu også se i Minibyen øst for klostermuren (https://www.roskilde-miniby.dk/2020/08/19/dronning-margrethes-hus/). En anden klostermur ligger i dag delvis i Algade, nemlig muren til Roskilde Kloster. Forgængeren for Roskilde Kloster var Sortebrødre Kloster, så vi har ladet klostermuren til Sortebrødre gå helt ud til Algade. Men det har den aldrig gjort. Hvor vi har en mur, lå der i middelalderen en husrække.

Den husrække vil vi støbe her i efteråret, og når husene er malet og sat op, skal vi nok vise resultatet her på hjemmesiden. Et af husene, det første i rækken, har vi vist som et stort teglstenshuse. Det er ikke sikkert, det var så stort år 1400, men i slutningen af århundredet var det så stort, at enken efter to konger, Christoffer af Bayern og Christiern I, Dorothea af Brandenburg, købte huset og levede sine sidste år her i Roskilde.