Glas i gavlen

Der har i vinterens løb været vådt under det fine tag, og meningen var jo, at modellen skulle i tørvejr. Der er derfor nu sat glas i begge gavle. Vi krydser fingre for, at det hjælper til med at holde byen tørlagt.