Overdækning – for sidste gang.

ruin

Sidste år besluttede byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2016, at man ikke ville lade minibyen overdække. Så “Minibyens venner” sendte i foråret et brev til Plan- og Teknikudvalget (se opslag fra 2. juni nedenunder), hvor vi måtte meddele dem, at det var nu eller aldrig. Vi kunne ikke vedligeholde, fordi betonfundamentet var ved at gå i opløsning. Siden da er der sket en del. Der er holdt møder med udvalgets formand Torben Jørgensen. Han har vist forståelse for problemerne og har også været positiv i forhold til at få modellen overdækket på de møder, vi har haft med ham. På et af de møder, vi har haft, var forvaltningen også repræsenteret. Man havde regnet på de tilbud, der var hentet hjem. Og der er nu mellem alle parter enighed om, at en overdækning ikke koster 1. mill. kr., men “kun” 600.000 kr. Det var så det beløb, vi gerne havde set bevilget i budgetforliget for 2017. Men nej: Man havde ikke fundet pengene. DET BETYDER, AT MAN HAR BESLUTTET AT NEDLÆGGE MINIBYEN. Det beløb, der skiller os er jo ikke engang 600.000. Men 3oo-400.000 lidt afhængig af, hvad det koster at skrotte minibyen næste år eller næste år igen, når den er helt forfalden. Vi har derfor sendt følgende som høringssvar til byrådet forud for andenbehandlingen af budgettet: Høringssvar Roskilde Miniby 2016

Vi i “Minibyens Venner” krydser fingre for, at sagen ikke er afgjort endnu. Gode kræfter i byrådet kan reagere på høringssvaret. Måske kan der også komme borgerreaktioner. Et af vore medlemmer har fået foretræde for borgmesteren 21/9. Men eller ser det sort ud for vores lille by. Og for den meget flottere udgave af byen, vi har gemt i et skab, men gerne ville springe ud med, hvis der kommer en overbygning.