Overdækning

Der har været afholdt møde med kommunens afdeling for “Veje og Grønne områder”.

Der var enighed om, at arbejde videre med planer for en overdækning af minibyen, så den bedre kan modstå tidens tand.
I første omgang idéer inspireret af pyramiden ved Louvre i Paris, men selvfølgelig i en mini-udgave.