Overdækning

Byrådets Plan- og Teknikudvalg behandler henvendelsen fra MINIBYENS VENNER. Inden mødet er udvalgets formand, Torben Jørgensen, blevet orienteret om, at prisen er betragtelig lavere end den, forvaltningen har præsenteret udvalget for (ikke 1.000.000 men “bare” 350.000). Udvalget beslutter, at spørgsmålet om minibyens overdækning skal indgå i forhandlingerne om budget 2017. MINIBYENS VENNER er mundtligt orienteret om, at forvaltningen bliver bedt om at justere prissætningen forud for budgetforhandlingerne.