Foredrag om Minibyen

Historisk Samfund for Roskilde Amt arrangerede i april et foredrag om minibyen. Det blev afløst p.gr.a. Corona og forsamlingsforbud. 19. august prøver vi så igen – uden foromtale i avisen og andre tiltag, der kan trække for mange til. Det hele sker nede ved minibyen, og det er foreningens formand, Finn Gaunaa, der beretter om både minibyens og Roskildes historie. Der hænger et par kort på støttepillerne: Resens kort over Roskilde fra 1677 og den tegning, den nuværende model er lavet ud fra. Resens kort er gengivet herunder. Kortet over minibyen er opdateret til den version, der står der lige nu, og kan hentes her (tryk på Roskilde 1400 under Resens kort), hvis man vil se nærmere på det.

Roskilde 1400