Generalforsamling

På foreningen MINIBYENS VENNERS årlige generalforsamling fastholder vi, at vi kun vil rengøre og reparere ødelagte genstande. Vi aftaler at holde store rengøringsdag i april. Samtidig sender vi en skrivelse til byrådet, hvor vi beder om at man i det mindste tager stilling til, om der skal gøres noget for at redde minibyen. Om ikke i år, så et af de følgende år. Vi får det svar på brevet, at Plan- og teknikudvalget vil drøfte sagen på sit møde 2/6 2016.