Roskildenatten

Minibyen er med i programmet for Roskildenatten fredag den 2. september. Minibyens Venner vil være til stede mellem kl. 18 og 21 for at besvare spørgsmål om Minibyen.