Overfladen bliver til ét helt stykke

Minibyen blev oprindelig sat oven på 60 tykke betonklodser. I den fornyede udgave af modellen har vi ønsket at forvandle de 60 enkeltflader til én stor falde. Det kan lade sig gøre, fordi der ikke længere er behov for (håber vi), at regnvand skal kunne løbe væk fra overfladen ned i revnerne. Som det ses […]

Rengøring

Så er minibyen rengjort, så vi kan arbejde videre med underlaget. Næste step er at fylde fliseklæb i alle revnerne samt visse steder, hvor betonen er smuldret. Det sker i løbet af juni. Først til august begynder vi at male underlaget stykke for stykke. Vi vil gøre ét område med underlag, bebyggelse og alt, hvad […]

Slibning af underlaget

Revnerne mellem de oprindelige betonklodser, som er Minibyens underlag, vil vi jævne ud, så at den kommende model står på én flade. Før udfyldningen skulle vi have alle kanter slebet fri for maling. Til dette støvede arbejde fik vi uvurderlig hjælp af nogle af kommunens folk, som kom, sleb og støvede. Vi vil nu rense […]

Glas i gavlen

Der har i vinterens løb været vådt under det fine tag, og meningen var jo, at modellen skulle i tørvejr. Der er derfor nu sat glas i begge gavle. Vi krydser fingre for, at det hjælper til med at holde byen tørlagt.

De færdige planer

Så er vi så langt fremme med arbejdet på en ny version af Roskilde Miniby, at vi har en endelig plan for, hvordan den skal se ud. Mange forløb, bebyggelsesgrader og bygninger vil komme til at se meget anderledes ud, end de så ud i den version, vi pillede ned. Det hele kommer ikke længere […]

Forårstegn

I viterens løb har vi holdt øje med minibyen og især, om vandet holdt sig uden for overdækningen. Det har det ikke gjort alle dage, ja, på visse dage har der været meget vådt. Det prøver arkitekten at finde løsninger på. Der sættes snart glas i gavlene og der kommer bevoksning på taget, der kan absorbere […]

Vinterhi

Dette skilt er sat op ved minibyen. Det fortæller, at der arbejdes på sagen, og at vi vil begynde at sætte bygninger, bevoksning og andre detaljer på, når vejret er til udearbejde. Ind til da arbejder vi stadig med at sætte det, vi rev ned, i stand. Og det går fremad.  

Indvielse af overdækning

Så blev overdækningen indviet på behørig vis med taler, kaffe og wienerbrød. Og det hele kom i avisen. Først holdt formanden for plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen,  en tale, hvor han ridsede historikken i den meget lange proces op. Og glædede sig over, at nu – efter en ventetid på 20 år – var der skabt […]

Tagets sidste del

Tagets sidste del, glasdelen, skulle blive sat på lige før efterårsferien, og så er Minibyen overdækket. Det sker så sent på året, at vi ikke når at gøre ret meget andet ved modellen, end at få slebet til, så at vi kan fjerne alle revnerne mellem betonklodserne v.hj.a. beton. I foråret 2018 vil vi så […]

Hvad sker der, når taget er færdigt?

Vi har fjernet alt fra Minibyen. Alt skal slibes, grundes males og lakeres. Det er vi godt i gang med og vi mødes fra nu af hver torsdag for at arbejde videre på sagen. Desuden har vi jo lavet en masse nye huse og indretninger, så der kan blive opstillet en flottere miniby end den, […]