Dagbog uge 24

Så er genopstillingen rykket inden for voldene til de nordlige kvarterer. Og forstaden mod vest mod København foran Røde Port samt Duebrødre kloster mod øst er ved at tage form. Alt vand er nu malet for første gang. Vi bruger 2 dage om ugen på arbejdet, hvis vi kan, så det hele skrider fremad.

Status for 2018 og planer for 2019

Foreningen Minibyens Venner, som står for vedligeholdelsen af Minibyen (lige nu den manglende vedligeholdelse) holdt sin årlige generalforsamling 31. januar 2019. I det følgende citeres bestyrelsens beretning, hvor der bliver gjort status for året 2018 og set frem til, at vi forhåbentlig får rejst minibyen igen i ny og forbedret udgave i 2019: Beretning Miniby […]

Overfladen bliver til ét helt stykke

Minibyen blev oprindelig sat oven på 60 tykke betonklodser. I den fornyede udgave af modellen har vi ønsket at forvandle de 60 enkeltflader til én stor falde. Det kan lade sig gøre, fordi der ikke længere er behov for (håber vi), at regnvand skal kunne løbe væk fra overfladen ned i revnerne. Som det ses […]

Rengøring

Så er minibyen rengjort, så vi kan arbejde videre med underlaget. Næste step er at fylde fliseklæb i alle revnerne samt visse steder, hvor betonen er smuldret. Det sker i løbet af juni. Først til august begynder vi at male underlaget stykke for stykke. Vi vil gøre ét område med underlag, bebyggelse og alt, hvad […]

Slibning af underlaget

Revnerne mellem de oprindelige betonklodser, som er Minibyens underlag, vil vi jævne ud, så at den kommende model står på én flade. Før udfyldningen skulle vi have alle kanter slebet fri for maling. Til dette støvede arbejde fik vi uvurderlig hjælp af nogle af kommunens folk, som kom, sleb og støvede. Vi vil nu rense […]

Glas i gavlen

Der har i vinterens løb været vådt under det fine tag, og meningen var jo, at modellen skulle i tørvejr. Der er derfor nu sat glas i begge gavle. Vi krydser fingre for, at det hjælper til med at holde byen tørlagt.

De færdige planer

Så er vi så langt fremme med arbejdet på en ny version af Roskilde Miniby, at vi har en endelig plan for, hvordan den skal se ud. Mange forløb, bebyggelsesgrader og bygninger vil komme til at se meget anderledes ud, end de så ud i den version, vi pillede ned. Det hele kommer ikke længere […]