Glas i gavlen

Der har i vinterens løb været vådt under det fine tag, og meningen var jo, at modellen skulle i tørvejr. Der er derfor nu sat glas i begge gavle. Vi krydser fingre for, at det hjælper til med at holde byen tørlagt.

De færdige planer

Så er vi så langt fremme med arbejdet på en ny version af Roskilde Miniby, at vi har en endelig plan for, hvordan den skal se ud. Mange forløb, bebyggelsesgrader og bygninger vil komme til at se meget anderledes ud, end de så ud i den version, vi pillede ned. Det hele kommer ikke længere […]

Forårstegn

I viterens løb har vi holdt øje med minibyen og især, om vandet holdt sig uden for overdækningen. Det har det ikke gjort alle dage, ja, på visse dage har der været meget vådt. Det prøver arkitekten at finde løsninger på. Der sættes snart glas i gavlene og der kommer bevoksning på taget, der kan absorbere […]

Vinterhi

Dette skilt er sat op ved minibyen. Det fortæller, at der arbejdes på sagen, og at vi vil begynde at sætte bygninger, bevoksning og andre detaljer på, når vejret er til udearbejde. Ind til da arbejder vi stadig med at sætte det, vi rev ned, i stand. Og det går fremad.  

Indvielse af overdækning

Så blev overdækningen indviet på behørig vis med taler, kaffe og wienerbrød. Og det hele kom i avisen. Først holdt formanden for plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen,  en tale, hvor han ridsede historikken i den meget lange proces op. Og glædede sig over, at nu – efter en ventetid på 20 år – var der skabt […]

Tagets sidste del

Tagets sidste del, glasdelen, skulle blive sat på lige før efterårsferien, og så er Minibyen overdækket. Det sker så sent på året, at vi ikke når at gøre ret meget andet ved modellen, end at få slebet til, så at vi kan fjerne alle revnerne mellem betonklodserne v.hj.a. beton. I foråret 2018 vil vi så […]

Hvad sker der, når taget er færdigt?

Vi har fjernet alt fra Minibyen. Alt skal slibes, grundes males og lakeres. Det er vi godt i gang med og vi mødes fra nu af hver torsdag for at arbejde videre på sagen. Desuden har vi jo lavet en masse nye huse og indretninger, så der kan blive opstillet en flottere miniby end den, […]

Taget er rejst over Minibyen

Billedet stammer fra et positivt indlæg på Facebook (https://m.facebook.com/groups/570735609736778?view=permalink&id=1093775827432751 ). Her diskuteres glasset omkring modellen. Og forebyggelse mod hærværk og andet skidt og møj. I Minibyens venner har vi på et møde besluttet at rette henvendelse til forvaltningen for at få indhentet diverse bud på bedre afskærmning. Når  vi fremsender vore overvejelser, vil de også blive […]

Så bygges der overdækning

I juli måned er vi kommet endnu nogle skridt nærmere overdækningen af minibyen. Som det ses på billederne er der rejst hjørnestolper og sat tag på. Lige nu mangler vi faktisk kun glaspartiet i midten af taget, så er vi i tørvejr. Og så skal der nok være rejsegilde.

Byggeri er gået i gang

Nu er der lavet fundament til det nye tag over minibyen. P.gr.a. industriferien kan stålstolperne først leveres til august. Men derefter kan man hurtigt få sat det nye tag på. Det er nemlig lavet. Så engang i august skal der nok være rejsegilde (dato endnu ikke fastsat). Næste fase bliver så, at vi i Minibyens […]